×

قانون استفاده از مشمولان لیسانسیه و بالاتر در سپاه دانش

قانون استفاده از مشمولان لیسانسیه و بالاتر در سپاه دانش

قانون-استفاده-از-مشمولان-لیسانسیه-و-بالاتر-در-سپاه-دانش
ماده 1 - به وزارت جنگ و وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود در هر
دوره تامین احتیاجات برای حداقل هر بیست نفر درجه دار سپاهی دانش یک تن از
مشمولان دارای دانشنامه لیسانس و بالاتر که بلامانع و مازاد بر احتیاجات
نیروهای مسلح شاهنشاهی و سپاه بهداشت و سپاه ترویج و آبادانی باشد برای
افسری سپاه دانش انتخاب و جهت راهنمایی و نظارت در کار سپاهیان دانش
تربیت کنند.
تبصره - لیسانسیه های رشته های تعلیم و تربیت در تامین احتیاجات سپاه
دانش مقدم خواهند بود.
ماده 2 - هزینه مربوط به اجرای این قانون به شرح زیر تامین می شود:
الف - حقوق و مزایای ثابت کادر آموزش نظامی و هزینه غذا - مسکن -
پوشاک - نوشت افزار و حقوق دوره آموزش سپاهیان مذکور در مدت اخذ تعلیمات
در مراکز آموزش نظامی به عهده وزارت جنگ می باشد.
ب - حقوق و مزایای ماموران آموزش فرهنگی در دوره تعلیماتی و همچنین
حقوق و مزایای افسران سپاه دانش در مدت خدمت در سپاه دانش و هر نوع هزینه
مربوط به آنان در این مدت از طرف وزارت آموزش و پرورش پرداخت خواهد شد.
ماده 3 - مفاد مواد 3 و 5 و 6 قانون سپاه بهداشت مورخ هفتم اردیبهشت
ماه 1343 و همچنین آن قسمت از قوانین مربوط به سپاه دانش که با این قانون
مغایرت نداشته باشد در مورد مشمولان لیسانسیه و بالاتر که به سپاه دانش
اختصاص داده می شود لازم الرعایه است ولی مشمولان مزبور از لحاظ انجام خدمات
فرهنگی تابع قوانین و مقررات آموزش و پرورش می باشند.
ماده 4 - آیین نامه اجرایی این قانون از طرف وزارت جنگ و وزارت آموزش و
پرورش تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده می شود.
ماده 5 - وزارت جنگ و وزارت آموزش و پرورش مامور اجرای این قانون
می باشند.
قانون بالا مشتمل بر 5 ماده و یک تبصره که در تاریخ 26/9/1345 به تصویب
مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه اول دی ماه یک هزار و سیصد و چهل
و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1345/10/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.