جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرشهودمدعی اعساردردادگاه شهادت دهندکه پروانه اتومبیل اودر وثیقه غیربوده وعوایدآن بین طلبکارانش روزانه تقسیم می شوددادگاه نبایدبدون رسیدگی به دفاع مدعی ومودای شهادت شهودبه صرف داشتن اتومبیل دعوی اعسارراردکندزیراداشتن ماشین باعدم قدرت برفروش آن دلیل تمکن مدعی اعسارنیست .
حکم شماره 494-26/3/27شعبه 6

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
494
تاریخ تصویب :
1327/03/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :