جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرمدعی اعسارپیشنهادنمایدکه قدرت تادیه دین خودرابه اقساط دارددرچنین صورتی صدورحکم اعساربدون تعیین اقساط والزام به تادیه آن برخلاف ماده 27قانون اعسارخواهدبود.
حکم شماره 1854-13/11/27شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1854
تاریخ تصویب :
1327/11/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :