جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره 5 قانون اصلاح افزایش اعتبارات کشاورزی مصوب 24 آذر
ماه 1338 مجلس سنا به شرح ذیل اصلاح می شود:
تبصره 5 - اسناد ذمه ای که از طرف گیرندگان وام به شعب و نمایندگیهای بانک
کشاورزی داده شده و همچنین اسناد ذمه مربوط به صندوقهای روستایی و
شرکتهای تعاونی که تحت نظر بانک اداره می شود تا میزان بیست هزار ریال در
حکم اسناد رسمی است لازم الاجرا خواهد بود.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه 21/2/1339 به تصویب مجلس
سنا و در جلسه یشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و نه
به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1339/02/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :