جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
حکمی که سابقابراعسارکسی صادرشده دلیل اعسارفعلی اوتلقی نمی شود.
حکم شماره 1116-1/7/26شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1116
تاریخ تصویب :
1326/07/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :