جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت فرهنگ مجاز است به پاس خدمات مرحوم پروفسور ادوارد
براون از اول سال 1339 به بعد هرساله مبلغ ششصد لیره انگلیسی در اختیار
دانشگاه کمبریج انگلستان بگذارد تا به یکی از علاقه مندان به ادبیات فارسی
و فرهنگ ایران که در آن دانشگاه با هدایت و صلاحدید استادان مربوطه به طور
مستمر به تحقیق و تتبع در موضوع زبان فارسی و فرهنگ ایران مشغول گردد
پرداخته شود. شرایط اعطای کمک خرج مذکور از طرف دانشگاه کمبریج با اطلاع
وزارت فرهنگ ایران معین و طبق آیین نامه مصوب دانشگاه مزبور اجرا خواهد
شد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در
جلسه سه شنبه هفدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس
شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1339/02/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :