جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره الحاقی به ماده 2 قانون فروش خالصجات :
تبصره 8 - دولت مجاز است از اراضی مذکور در تبصره 2 این قانون بنا به
پیشنهاد وزارت کار و موافقت وزارت کشاورزی و بر طبق آیین نامه ای که توسط
وزارت کار تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید به کارگران واجد صلاحیت
که مقیم شهرستان مربوطه بوده و خود و عیال آنها در آن شهرستان دارای خانه
ملکی نباشند و سابقا هم از اراضی دولتی استفاده نکرده باشند و همچنین به
کارمندان بازنشسته دولت طبق مقررات ماده 2 واگذار نماید.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه
شنبه هفدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای ملی
رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1339/02/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :