جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


ماده 1 - برای تربیت عده ای متصدی کمک آزمایشگاه برای دانشکده های
شهرستانها و دانشسرای عالی به وزارت فرهنگ اجازه داده می شود که هر سال
عده ای فارغ التحصیلان رشته های دوره کامل متوسطه ریاضی یا طبیعی را برای
تحصیل و تخصص در رشته امور مربوط به آزمایشگاه طبق آیین نامه مخصوصی که از
طرف موسسات مذکور پیشنهاد خواهد شد و به تصویب وزارت فرهنگ خواهد رسید از
طریق مسابقه انتخاب نموده و به خارجه اعزام بدارد.
ماده 2 - تمام هزینه دانشجویان فوق از طرف دانشکده مربوط و دانشسرای
عالی پرداخت می شود و دانشجویان موظفند پس از بازگشت لااقل دو برابر مدت
تحصیل در همان موسسه خدمت کنند حداکثر مدت تحصیل برای این قبیل دانشجویان
نباید از چهار سال تجاوز نماید.
تبصره - کسانی که تحصیلات موضوع این قانون را با تصویب یکی از
دانشکده های شهرستانها و دانشسرای عالی به هزینه خود انجام دهند به شرط
اشتغال در موسسات مربوط از مزایای این قانون استفاده خواهند کرد.
ماده 3 - داوطلبان قبل از عزیمت به خارجه ضمانت رسمی خواهند سپرد که
اگر از شرایط فوق تخطی کنند یا تحصیلات خود را ناتمام گذارند یا حاضر به
مراجعت به ایران نشوند و یا به ایران مراجعت نموده و تمام مدت خدمت موظف
را انجام ندهند دو برابر مخارجی را که دانشکده در مورد ایشان متحمل شده
است نقدا به آن موسسه بپردازند.
ماده 4 - فارغ التحصیلان مشمول این قانون که ارزش آخرین مدرک تحصیلی
ایشان برابر با لیسانس شناخته شود با پایه سه پزشک دومی و آنان که ارزش
آخرین مدرک تحصیلاتشان مافوق متوسطه و مادون لیسانس شناخته شود با پایه دو
پزشک دومی استخدام خواهند شد.
قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و یک تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در
جلسه سه شنبه هفدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس
شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1339/03/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :