جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
ماده 4 قانون راجع به دعاوی بین اشخاص ودولت شامل دعاوی که ازدادرسی و اجرای احکام دادگاههای دادگستری ناشی می شودازقبیل اعسار از هزینه دادرسی وعشریه اجرانبوده ومنصرف ازاینگونه دعاوی است .
حکم شماره 1660-30/5/19شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1660
تاریخ تصویب :
1319/05/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :