جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


ماده واحده - سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از پرداخت حق الثبت و
تمبر سهام و مالیات بر درآمد معاف می باشد.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه
بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده و پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ
دوشنبه دهم خرداد ماه 1344 در جلسه روز یکشنبه 23 خرداد ماه 1344 شمسی به
تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1344/03/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :