جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


شماره 14446/ت 26721ه 19/4/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 12/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره 1056/441 مورخ 1/4/1381 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره بند(1) ماده (2) قانون وظایف وزارت امورخارجه - مصوب 1364- تصویب نمود:
وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به برقراری روابط سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت جمهوری دموکراتیک تیمور شرقی اقدام نماید.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16719
تاریخ تصویب :
1381/04/12
تاریخ ابلاغ :
1381/05/02
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
موضوع :