×

تصویبنامه راجع به برقراری روابط سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت جمهوری دموکراتیک تیمور شرقی

تصویبنامه راجع به برقراری روابط سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت جمهوری دموکراتیک تیمور شرقی

تصویبنامه-راجع-به-برقراری-روابط-سیاسی-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-با-دولت-جمهوری-دموکراتیک-تیمور-شرقی

وکیل


شماره 14446/ت 26721ه 19/4/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 12/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره 1056/441 مورخ 1/4/1381 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره بند(1) ماده (2) قانون وظایف وزارت امورخارجه - مصوب 1364- تصویب نمود:
وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به برقراری روابط سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت جمهوری دموکراتیک تیمور شرقی اقدام نماید.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16719

تاریخ تصویب : 1381/04/12

تاریخ ابلاغ : 1381/05/02

دستگاه اجرایی : وزارت امور خارجه -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.