جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


شماره 16924/24849 22/4/1381

نظر به اینکه در ابتدای سطر پنجم تصویبنامه شماره 12378/ت 24849ک مورخ 22/3/1381 که بر اساس متن پیشنهادی تنظیم و ابالغ شده است ، عبارت (ردیف 27) به اشتباه (ردیف 23) تحریر شده است ، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می شود.
دبیر هیات دولت - عبدا... رمضان زاده

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16719
تاریخ تصویب :
1381/04/22
تاریخ ابلاغ :
1381/05/02
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :