جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


شماره 1524/دش 10/4/1381

(مصوب جلسه 498مورخ 28/3/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 498 مورخ 28/3/1381، به پیشنهاد نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها( نامه شماره 8855/01/ن د مورخ 15/10/1380) اصلاح بند1 ماده 4 اساسنامه نهاد را، به این شرح تصویب کرد:
ماده 4- ارکان نهاد نمایندگی عبارتنداز:
1- شورای نمایندگان مقام معظم رهبری (هیئت امنا)0
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمدخاتمی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
16719
تاریخ تصویب :
1381/03/28
تاریخ ابلاغ :
1381/05/02
دستگاه اجرایی :
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :