جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


شماره 17875/ت 26761ه 19/4/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 16/4/1381 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
بند(7) تصویبنامه شماره 1925/25524ه مورخ 31/2/1381 بشرح زیر اصلاح می گردد:
7- وزارت بازرگانی ماموریت می یابد باهمکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارای ، دادگستری ، صنایع و معادن و کار وامور اجتماعی ظرف مدت شش ماه ضمن بازنگری ، اصلاحات لازم در قانون تجارت - مصوب 1311 - را تهیه و به هیات وزیران ارائه نماید0
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16719
تاریخ تصویب :
1381/04/16
تاریخ ابلاغ :
1381/05/02
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :