جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


شماره : 24220 - 10/8/48

هیات وزیران در جلسه مورخ 10/8/48 بنا به پیشنهاد شماره 26654 مورخ 7/3/48 وزارت علوم و آموزش عالی تصویب نمودند که بماده 2 اساسنامه شورای مرکزی آموزش کشور موضوع تصویبنامه شماره 9406 مورخ 4/5/48 هیئت وزیران بندهای زیر اضافه شود:
بند14- وزیر اطلاعات
بند15- دبیر کل شورای عالی فرهنگ وهنر
وزیر مشارو - محمود کشفیان

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/08/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :