جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


شماره : 20288 - 4/5/48

هییت وزران در جلسه مورخ 4/5/48 بازرسی شاهنشاهنی شماره 29/2/144/1/203 مورخ 30/4/48 بازرسی شاهنشاهی تصویب نمودند جمله نیروهای انتظامی مندرج در بند (6) تصویبنامه شماره 33380 مورخ 9/8/47 هیئت وزیران به نیروهای مسلح شاهنشاهی تصحیح گردد.
وزیر مشاور - هادی هدایتی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/05/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :