جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره : 24218 - 10/8/48

هیات وزیران در جلسه مورخ 10/8/48 بنا به پیشنهاد شماره 20652 مورخ 7/7/48 وزارت علوم و آموزش عالی تصویب نمودند که در بند6 ماده (1) آئین نامه شورای تاسیس یا توسعه یا انحلال موسسات آموزش عال (موضوع تصویبنامه شماره 25288 مورخ 18/8/47) جمله (شش نفر از شخصیت های ذیصلاحیت کشور) به جمله (نه نفر از شخصیتهای ذیصلاحیت کشوراصلاح گردد.
وزیر مشاور - محمد کشفیان

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/08/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :