جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


شماره : 22688 - 22/6/48

هیات وزیران در جلسه مورخ 22/6/48 بنا به پیشنهاد شماره 218511-2 مورخ 11/9/48 وزارت کشور تصویب نمودند بند(د) ماده (6) تصویبنامه شماره 32884مورخ 23/8/43 لغو همه ساله متقاضیان واجد شرایط زیارت بیت الله الحرام بر طبق نظر کمیسیون دائمی حج از طریق فرمانداریها برای صدور گذرنامه بشهربانی مربوط معرفی گردند.
وزیر مشاور - محمود کشفیان

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/06/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :