جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگردرمرحله بدوی قرارتحقیق محلی صادرشده باشدودرآن قیدشده باشدکه (برای اثبات مراتب ادعائیه خواهان قرارمزبورصادرمی گردد)بااین ترتیب احتیاجی به تکرارعلت درخواست مزبوردردادگاه پژوهشی نیست تا دادگاه بتواند(بعلت اینکه پژوهشخواه تصریح نکرده که تحقیق محلی برای چه منظوری است )حکم راستوارکندوبافرض اینکه درنظردادگاه قضیه مجهول بوده که درخواست برای چه منظوری است بایستی ازوکیل درخواست کننده استیضاح نماید.
حکم شماره 367-4/2/23شعبه 6

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
367
تاریخ تصویب :
1323/02/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :