جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


ماده 1 - از کالای صادراتی که خارج از اماکن گمرکی بارگیری می گردد یا در آبهای بندر مستقیما از دو به به وسایل نقلیه دریایی بارگیری می شود هیچ گونه وجهی بابت باربری دریافت نخواهد شد.
ماده 2 - اداره کل گمرک مکلف است در نقاطی که سازمان باربری دارد و صاحبان کالای صادراتی درخواست بارگیری کالای صادراتی خود را بدون تخلیه در اماکن و اسکله های گمرکی و به طور حمل یکسره به وسایل شخصی در اماکن گمرکی می نمایند تقاضای آنان را قبول کند و در قبال صدور این اجازه حق دارد در صورتی که هیچ گونه عملیات باربری را انجام ندهد پنج درصد و هرگاه قسمتی از عملیات باربری را انجام دهد بیست درصد حق باربری مقرر در تعرفه باربری را دریافت دارد.
قانون بالا مشتمل بر دو ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود در جلسه روز بیست و دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/03/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :