جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


ماده واحده - شناورهای موتوری محلی که ظرفیت آنها کمتر از 60 تن باشد و کشتیهای باری ساحلی تابع دولت شاهنشاهی ایران که فقط با بادبان حرکت می کنند از کلیه حقوق و عوارض بندری معاف می باشند و این معافیت شامل بدهی های شناورها و کشتیهای بادبانی فوق بابت حقوق و عوارض بندری تا تاریخ تصویب این قانون نیز خواهد بود.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ 27 خرداد ماه 1343 در جلسه روز سه شنبه دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/04/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :