جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


شماره 17863/ت 26770ه 19/4/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 16/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره 5141/1 مورخ 11/4/1381 وزارت بازرگانی و به استناد ماده (7) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز - مصوب 1374 - تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز موضوع تصویبنامه شماره 13899/ت 20708ه مورخ 11/4/1379 بشرح زیر اصلاح می گردد:
در تبصره بند (ت) ماده (1) عبارت دو سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات) پس از واژه ایران) اضافه می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16725
تاریخ تصویب :
1381/04/16
تاریخ ابلاغ :
1381/05/09
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت بازرگانی
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :