جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره 17186/ت 26807ه 29/4/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 26/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره 20627/21 - 3480 مورخ 16/4/1381 وزارت امور اقتصادی و دارائی و به استناد بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - تصویب نمود:
1 - وزیر امور اقتصادی و دارائی مجاز است به نمایندگی ازطرف جمهوری اسلامی ایران نسبت به امضاء و مبادله موافقتنامه تسهیلات اعتباری اعطائی بانک توسعه اسلامی جهت اجرای طرح دو خطه نمودن راه اهن تهران - مشهد تا سقف 35 میلیون دلار اقدام و درصورت لزوم اختیارات ناشی از این تصویبنامه را به غیر تفویض نماید.
2 - مبلغ مندرج در بند (1) این تصویبنامه معادل اصل مبلغ قرارداد می باشد0 هزینه های تبعی از جمله هزینه های بانکی و سایر هزینه های مربوط به استفاده از وام به مبلغ مذکور اضافه می گردد
3 - امضای موافقتنامه توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی منوط به تائیدیه صادر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورجهت پوشش معادل ریالی اقساطی که به هنگام سررسید بازپرداخت می گردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزینه های تبعی از جمله هزینه های بانکی و سایر هزینه های مربوط می باشد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16725
تاریخ تصویب :
1381/04/26
تاریخ ابلاغ :
1381/05/09
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :