جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره 18470/ت 26775ه 24/4/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 19/4/1381 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 3984ه/ب مورخ 19/3/1381 تصویب نمود:
در تصویبنامه شماره 51253/ت 25661ه مورخ 23/11/1380، موضوع ترخیص کالاهای اهدائی به فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران ، عبارت (به استثنای حقوق گمرکی) بعد از عبارت (قانون امور گمرکی) اضافه می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16725
تاریخ تصویب :
1381/04/19
تاریخ ابلاغ :
1381/05/09
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
گمرك جمهوری اسلامی ایران
موضوع :