جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


شماره 18796/ت 25638ه 25/4/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 2/4/1381 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در اجرای ماده (2) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاروزی - مصوب 1379 - و به استناد اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1 - کلیه وظایف ، اختیارات ، نیروی انسانی ، امکانات ، تعهدات و اعتبارات مربوط به راه روستائی ، برق روستائی وکشاورزی ، آب و فاضلاب روستائی و بهسازی روستاها از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به ترتیب به وزارتخانه های راه وترابری ، نیرو و مسکن وشهرسازی ملحق و شرکتهای آب و فاضلاب روستائی به وزارت نیرو وابسته می شوند.
2 - مسئولیت اجرای این تصویبنامه بر عهده کار گروهی متشکل از وزیر جهاد کشاورزی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر مربوط حسب مورد خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16725
تاریخ تصویب :
1381/04/02
تاریخ ابلاغ :
1381/05/09
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت راه وترابری
وزارت جهاد كشاورزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :