×

تصویبنامه ماده (2) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی - مصوب 1379

تصویبنامه ماده (2) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی - مصوب 1379

تصویبنامه-ماده-(2)-قانون-تشکیل-وزارت-جهاد-کشاورزی---مصوب-1379
شماره 18796/ت 25638ه 25/4/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 2/4/1381 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در اجرای ماده (2) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاروزی - مصوب 1379 - و به استناد اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1 - کلیه وظایف ، اختیارات ، نیروی انسانی ، امکانات ، تعهدات و اعتبارات مربوط به راه روستائی ، برق روستائی وکشاورزی ، آب و فاضلاب روستائی و بهسازی روستاها از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به ترتیب به وزارتخانه های راه وترابری ، نیرو و مسکن وشهرسازی ملحق و شرکتهای آب و فاضلاب روستائی به وزارت نیرو وابسته می شوند.
2 - مسئولیت اجرای این تصویبنامه بر عهده کار گروهی متشکل از وزیر جهاد کشاورزی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر مربوط حسب مورد خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16725

تاریخ تصویب : 1381/04/02

تاریخ ابلاغ : 1381/05/09

دستگاه اجرایی : وزارت نیرو - وزارت مسكن و شهرسازی - وزارت راه وترابری - وزارت جهاد كشاورزی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.