جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


شماره 16508/ت 23994ه 24/4/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره 13702 - 1 مورخ 12/4/1381 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناداصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آئین نامه تشکیل شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون را بشرح زیرتصویب نمود:

ماده 1 - به منظور هماهنگی در جلوگیری ازآلودگی رودخانه کارون و بهبود کیفیت آب این رودخانه تا حدی که آب شرب مردم شهرهای آبادان و خرمشهر را با کیفیت مناسب تامین نماید و نیز در جهت ایجاد تعادل پایدار بین فعالیتهای توسعه ای در بخشهای کشاورزی ، صنعت واسکان جمعیت با حیات رودخانه کارون ، شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون تشکیل می شود.
ماده 2 - اعضای شورا عبارتنداز:
1 - استاندار خوزستان (رئیس شورا).
2 - مدیر کل حفاظت محیط زیست استان (دبیر شورا).
3 - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
4 - مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان
5 - رئیس سازمان جهادکشاورزی استان
6 - مدیر کل صنایع استان
7 - مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان
8 - رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی اهواز
ماده 3 - وظایف شورا عبارت است از:
1 - هماهنگی در تنظیم ضوابط حریم زیست محیطی رودخانه باتوجه به حفظ رودخانه عظیم کارون .
2 - هماهنگی در تنظیم سیاست و پیگئی اعمال مقررات انضباطی جهت جلوگیری از آلودگی رودخانه به ویژه در خصوص نحوه تخلیه پساب های کشاورزی ، صنعتی ، شهری و انطباق آن با استاندارهای ملی .
3 - نظارت عالیه بر ارزیابی زیست محیطی طرحهای توسعه ای در حوزه کارون و پیگیری اعمال ضوباط زیست محیطی بر آنها.
ماده 4 - ترتیبات تشکیل جلسات ، تصمیم گیری ، برنامه ریزی و اقدامات مرتبط با انجام وظایف فوق الذکر توسط شوراتعیین می گردد
ماده 5 - مصوبات شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون که با رعایت چارچوب وظایف قانونی ومصوب دستگاه های اجرائی تدوین می شود، پس از تایید سازمان حفاظت محیط زیست برای کلیه واحدهای دولتی و غیر دولتی استان خوزستان لازم الاجرا است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16725
تاریخ تصویب :
1381/04/16
تاریخ ابلاغ :
1381/05/09
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :