جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


شماره 17118/25906 23/4/1381

نظر به اینکه در سطر پنجم تصویبنامه شماره 12362/ت 25906ک مورخ 22/3/381 که بر اساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است ، نام روستای (آدرگان) به اشتباه (آردگان) تحریر شده است ،لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می شود.
دبیر هیات دولت - عبدا... رمضان زاده

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16725
تاریخ تصویب :
1381/04/23
تاریخ ابلاغ :
1381/05/09
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :