جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرطرف دعوی اثبات فقدآن اصل وقفنامه رامستندبه اطلاع مطلعین محلی نمایددادگاه بایستی به این تقاضاترتیب اثربدهد.
حکم شماره 330/8-29/8/20شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
330
تاریخ تصویب :
1320/08/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :