جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


ماده واحده - قند و شکر و چای مورد نیاز سازمان تعاونی مصرف کادر
نیروهای انتظامی از تاریخ 25/5/40 به بعد و مادامی که تولید داخلی قند و
شکر و چای تامین مصرف داخلی کشور را نمی نماید هر سال به میزانی که مطابق
احتیاجات سازمان مزبور به تصویب هیات دولت خواهد رسید از پرداخت حق
انحصار و عوارض شهرداری معاف است .
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم
آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز
چهارشنبه چهارم آذر ماه 1343 در جلسه روز سه شنبه بیست و چهارم آذر ماه یک
هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/09/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :