جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


به استناد ماده واحده مصوب 20 آذر ماه 1342 ماده واحده ذیل تصویب می شود:
ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود از محل حقوق دولتی و
مالیات هایی که از شرکت نفت ایران و ایتالیا (سیریپ piriS) وصول می شود
مبلغ چهار میلیون دلار به عنوان وام با بهره شش درصد برای بازپرداخت
اعتباری که شرکت ملی نفت از بانک مرکزی ایران به منظور سرمایه گذاری در
شرکت سیریپ دریافت کرده است به شرح زیر در اختیار شرکت ملی نفت ایران
بگذارد.
1 - مبلغ هفتصد و پنجاه هزار دلار در تاریخ هشتم مهر ماه 1342.
2 - مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه هزار دلار در تاریخ دهم اردیبهشت
ماه 1342.
3 - مبلغ دو میلیون دلار در تاریخ دهم اردیبهشت ماه 1344.
شرکت ملی نفت ایران مبلغ چهار میلیون دلار فوق الذکر و بهره متعلقه را از
تاریخ 8 مهر ماه 1344 تا تاریخ دهم دی ماه 1345 به اقساطی که بین وزارت
دارایی و شرکت نامبرده توافق خواهد شد به وزارت دارایی مسترد خواهد کرد.
قانون بالا که مشتمل بر یک ماده است در جلسه روز سه شنبه بیست و هفتم بهمن
ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/12/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :