جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


ماده واحده - دولت اجازه دارد که قبول عضویت در موسسه بین المللی علوم
اداری بروکسل (بلژیک ) را نموده و حق عضویت به اضافه حق الاشتراک نشریات
موسسه که سالیانه بالغ بر 15000 فرانک بلژیک است پرداخت نماید.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه پنجشنبه هشتم آبان ماه یک
هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1337/08/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :