جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


تبصره - کلیه پرونده هایی که در دیوان دادرسی دارایی مطرح بوده و کلیه
پرونده هایی که بعد از انحلال دیوان مذکور به دادگاه شهرستان تهران و استان
مرکز واصل گردیده و تاکنون منتهی به صدور حکم قطعی نشده باید بدون صدور
درخواست اصحاب دعوی و بدون قرار عدم صلاحیت به دادگاههای حوزه صلاحیت دار
ارسال شود.
دادگاههای مذکور مکلف به رسیدگی هستند و قرارهای عدم صلاحیتی که در موارد
فوق قبلا صادر گردیده کان لم یکن می باشد.
قانون فوق که مشتمل بر یک تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه
پنجم مهر ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1337/11/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :