جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


ماده اول - تعقیب جزایی مامورین نظمیه و مامورین اداره احصاییه و سجل احوال در مورد اختلاس و ارتشا و جرمهایی که مامورین اداره احصاییه و سجل احوال راجع به امور احصاییه و سجل احوال مرتکب شده یا بشوند در محاکم نظامی به عمل آمده و با رعایت ماده 6 قانون مجازات عمومی به مجازات خواهند رسید.
ماده دوم - مامورین نظمیه تابع مقررات انضباطی وزارت جنگ خواهند بود.
ماده سوم - این قانون بلافاصله پس از تصویب به موقع اجرا گذاشته می شود.
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1309/12/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :