جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


ماده واحده - رسیدگی به جرمهای مذکور در قانون راجع به مجازات قطاع الطریق مصوب 9 خرداد ماه 1310 در صورتی داخل در صلاحیت دیوانهای حرب خواهد بود که به جرمهای مزبور از 15 خرداد ماه 1310 به بعد واقع شده باشد و نسبت به جرمهای واقعه قبل از تاریخ مذکور باید مستنطقین و محاکم عدلیه رسیدگی نمایند اگر چه در مورد آنها قرار عدم صلاحیت صادر و قطعی شده باشد.
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/09/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :