×

تصویبنامه در خصوص یک دستگاه خودروی سواری اهدائی صندوق کودکان سازمان ملل متحد به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی

تصویبنامه در خصوص یک دستگاه خودروی سواری اهدائی صندوق کودکان سازمان ملل متحد به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی

تصویبنامه-در-خصوص-یک-دستگاه-خودروی-سواری-اهدائی-صندوق-کودکان-سازمان-ملل-متحد-به-وزارت-بهداشت-،-درمان-وآموزش-پزشکی
شماره 20213/25904ه 1/5/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 19/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره 16838 مورخ 29/10/1380 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وبه استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تعداد یک دستگاه خودروی سوار اهدائی صندوق کودکان سازمان ملل متحد به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مشمول معافیت از پرداخت حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات موضوع ( قانون مستثنی شدن ماشین آلات ، خودروهای اهدائی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (17) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشین آلات ... ) می گردد0
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16727

تاریخ تصویب : 1381/04/19

تاریخ ابلاغ : 1381/05/12

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی - وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.