×

تایید انتخاب روسای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تبریز، کردستان ، شهرکرد و بوشهر

تایید انتخاب روسای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تبریز، کردستان ، شهرکرد و بوشهر

تایید-انتخاب-روسای-دانشگاه-های-علوم-پزشکی-و-خدمات-بهداشتی---درمانی-تبریز،-کردستان-،-شهرکرد-و-بوشهر

وکیل


شماره 1826/دش 30/4/1380

(مصوب جلسه 499 مورخ 11/4/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 499 مورخ 11/4/1381، به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (نامه شماره 3706 مورخ 20/3/1381) انتخاب آقایان دکتر احمدرضا جودتی ، دکتر محمد اسماعیل قیداری ، دکتر روسای دانشگاهی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تبریز، کردستان ، شهرکرد و بوشهر تصویب کرد0 همچنین از فعالتیهای روسای قبلی این دانشگاه ها تقدیر وتشکرشد0
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سید محمدخاتمی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16727

تاریخ تصویب : 1381/04/11

تاریخ ابلاغ : 1381/05/12

دستگاه اجرایی : شورای عالی انقلاب فرهنگی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.