×

شرکت شهرکهای صنعتی ایران مجاز به مطالبه بهاء اراضی به متقاضیان به قیمت بیش از قیمت تمام شده و هزینه های انجام شده نمیباشد

شرکت شهرکهای صنعتی ایران مجاز به مطالبه بهاء اراضی به متقاضیان به قیمت بیش از قیمت تمام شده و هزینه های انجام شده نمیباشد

شرکت-شهرکهای-صنعتی-ایران-مجاز-به-مطالبه-بهاء-اراضی-به-متقاضیان-به-قیمت-بیش-از-قیمت-تمام-شده-و-هزینه-های-انجام-شده-نمیباشد

وکیل


تاریخ : 22/7/1380 شماره دادنامه :230-231

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اهداف مقنن از تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران در زمینه اعطاء امتیازات و ایجاد تسهیلات و ارائه خدمات لازم به متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی بشرح مقرر در ماه یک قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران و مدلول مادتین 4 و6 قانون مذکور مطالبه بهاء اراضی واگذار شده به متقاضیان مزبور به قیمت روز و بش از هزینه های آماده سازی و قمیت تمام شده مخالف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است بنابراین بخشنامه های مورد اعتراض به جهت اینکه با وضوع قواعد آمره ترتیب خاصی درخصوص مورد تعیین کرده است مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/77/3 و76/221 7/5/1381
کلاسه پرونده : 76/221-77/3
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علیرضا بصیری
موضوع شکایت وخواست : ابطال بخشنامه های شماره 4316/40 مورخ 10/10/1375و 8878/30 مورخ 12/11/1372 شرکت شهرکهای صنعتی ایران
مقدمه : شاکی طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است ، شرکت شهرکهای صنعتی ایران بر اساس قراردادهای واگذاری زمین صنعتی ، اراضی ملی شده تصرفی خود را به واحدهای صنعتی واگذار نموده و متعهد گردیده که به قیمت تمام شده واگذار نماید0 لکن بدون توجه به قانون و به موجب بخشنامه های 4316/40 مورخ 1/10/1375 هزینه آماده سازی و حق انتفاع طلب می نماید0 با توجه به اینکه بخشنامه فوق برخلاف قانون بوده واراضی واگذار شده قطعی می باشد لذا درخواست ابطال بخشنامه را دارد0 همچنین به دلیل تاخیر عده ای از صاحبان قرارداد و پرداخت قسمتی از قیمت زمین واگذار شده شرکت شهرکهای صنعتی ایران براساس بخشنامه شماره 8878/30مورخ 12/11/1373 بر خلاف تعهدات خود و اصول قانون اساسی و موادی از آئین دادرسی مدنی ، مابقی را به قیمت روز مطالبه می نماید0 بنا به مراتب ابطال این بخشنامه را نیز درخواست می نماید0
مدیر عامل شرکت شهرک صنعتی ایران در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 757/32 مورخ 15/2/1377 اعلام داشته اند0
1- شاکی تا کنون دیناری از بابت بهای زمین تحت اختیار خود به شرکت شهرک صنعتی مربوط نپرداخته است 0 در این خصوص توجه هیات عمومی دیوان را به این امر معطوف می دارد که به موجب بند4 قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 7/12/1362 مجلس شورای اسلامی ( انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موکول به اخذ پروانه بهره برداری است 0) وبه همین جهت در بند2 تعهدات و اختیارات شرکت در قرارداد منعقده باشاکی قید شده است که (شرکت متعهد است به شرط وصول کلیه مطالباتش و فراهم بودن موجبات انتقال زمین تحت اختیار متقاضی را پس ازصدور پروانه بهره برداری از وزارتخانه مربوط و در قبال دریافت تمامی بهای آن به موجب سند رسمی بطور قطعی به متقاضی منتقل نماید0)
2- قیمتهای مندرج در بخشنامه مربوط به آماده سازی زمین و حق انتفاع از امکانات و خدمات شهرک صنعتی می باشد که با توجه به فصل (ج) قرارداد فی مابین کمترین ارتباطی با بهای زمین نداشته و به موجب قسمت (ب) بند یک همان فصل مبالغ دریافتی از بابت حق انتفاع صورت علی الحساب داشته است 0 با توجه به مطالب مذکور شکایت شاکی وارد نبوده و صدور رای به رد آن مورد تقاضا است 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدرو رای می نماید0

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 231

تاریخ تصویب : 1380/07/22

تاریخ ابلاغ : 1381/05/19

دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.