جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


شماره 26967/26590ه 16/6/1381

نظر به اینکه در بند(ب ) ماده (3) آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی ، موضوع تصویبنامه شماره 10729/ ت 26590ه مورخ 1/4/1381 که بر اساس طرح تصویبنامه پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است ، عبارت (بیمه نامه ) به اشتباه (ضمانت نامه بیمه ای )تحریر شده است ، مراتب جهت اصلاح اعلام می گردد
دبیر هیات دولت - عبدا ... رمضان زاده

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16766
تاریخ تصویب :
1381/06/16
تاریخ ابلاغ :
1381/06/27
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :