×

لایحه الغا عوارض در دهات

لایحه الغا عوارض در دهات

لایحه-الغا-عوارض-در-دهات
ماده اول - از تاریخ تصویب این لایحه به غیر از سهمی که مالک از محصول شتوی و صیفی و باغات و علف و چر و یا به عنوان جریبانه و اجاره و غیره دریافت می کند اخذ هرگونه عوارض از قبیل گوسفند و بره و مرغ و روغن بوته و سرانه و امثال آن ممنوع است .
ماده دوم- مالک نمی تواند برای امور شخصی خود زار عین را به کار وادار کند و یا از عوامل زراعت و اموال آنها استفاده نماید مگر به رضای زار عین و یا پرداخت قیمت و اجرت عادله .
تبصره - در دهاتی که حمل جنس اربابی از خرمن به انبار به عهده زارع است این رسم کماکان ما مول خواهد بود .
ماده سوم - متخلفین از مواد فوق به پرداخت دو برابر قیمت مال یا مبلغ دریافتی یا میزان کرایه به شخصی که مورد تعدی قرار گرفته است محکوم خواهد شد .
ماده چهارم - مراجع صالحه دادگستری موظفند به محض وصول شکایات موضوع را به قید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی نموده و حکم لازم صادر نماید .
ماده پنجم - وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون خواهد بود .
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب 20 مرداد 31 لایحه الغا عوارض در دهات مشتمل بر 5 ماده و یک تبصره تصویب می شود .
به تاریخ 22 مرداد 1331
نخست وزیر -دکتر محمد مصدق

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1331/05/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.