×

لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران

لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران

لایحه-قانون-ثبت-اراضی-موات-اطراف-شهر-تهران
ماده1- از این تاریخ قبول تقاضای ثبت نسبت به اراضی بائر و مواد اطراف شهر تهران واقع در حدود ذیل از احدی پذیرفته نخواهد شد .
شرقا ً و جنوبا ً و غربا ً از اضلاع خارجی خیابانهای شهباز و شوش و سی متری نامی تا شعاع شش کیلومتر شمالا ً از ضلع خارجی خیابان شاه رضا در امتداد اضلاع شرقی و غربی تا شعاع 18 کیلو متر
ماده2- وزارت دارائی مکلف است نسبت به اراضی فوق الذکر که خود را مالک و ذیحق می داند اقدام به در خواست ثبت نماید و به مصرف امور عام المنفعه رسانیده و یا به قطعات کوچک تقسیم و به معرض فروش بگذارد .
ماده 3- اشخاصی که نسبت به این قبیل اراضی ادعائی داشته باشند پس از ثبوت در محاکم وجهی را که دولت از خریدار دریافت نموده به آن خواهد پرداخت .
ماده4- وزا رتین دادگستری و دارائی مامور اجرای این لایحه قانونی می باشند .
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب 20 مرداد 1331 لایحه قانونی مشتمل بر چهارده ماده راجع به ثبت اراضی مواد اطراف شهر تهران تصویب می شود .
بیست و هشتم مرداد 1331
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1331/05/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.