جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره 13 866
28 / 8/ 1331

ماده اول هر کس بدون گذرنامه یا اجازه نامه ( پروانه ) به کشور وارد و یا از مرز خارج شود مجرم محسوب میشود و به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد همین حکم جاریست نسبت به کسانی که شروع بعمل مزبور نمایند .
ماده دوم - هرگاه معلوم شود ورود به کشور یا خروج از آن و یا شروع به اعمال مزبور بر اثر تحریک و یا اغفال دیگری بوده است محرک و اغفال کننده نیز مشمول مجازات مقرر در ماده اول میباشد .
ماده سوم - وزارت دادگستری و کشور و دفاع ملی مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی تشدید مجازات بزه عبور از مرز مشتمل بر سه ماده تصویب میشود .
به تاریخ 28 آبان ماه 1331
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/08/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :