جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


شماره 12902
2/ 9/ 1331

ماده اول - حقوق بازنشستگی کارمندان قضائی فعلی که بعد از اجراء ماده 9 لایحه قانونی 13142 - 29/ 6/ 1331 بازنشسته میشوند عبارت خواهد بود از یک سی ام آخرین حقوق و کمک دریافتی قبل از اول آذر ماه 1331 ضرب در سنوات خدمتی که منتهی به آخر آبان ماه 1331 میشود بعلاوه یک سی ام حقوق دریافتی بعد از اول آذر ماه 1331 ضرب در مدت خدمت انجام یافته از اول آذر ماه 1331 تا تاریخ برقراری حقوق بازنشستگی .
ماده دوم - وزارت دارائی و وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند .
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی حقوق بازنشستگی کارمندان قضائی مشتمل بر دو ماده تصویب میشود .
به تاریخ دوم آذر ماه 1331
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/09/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :