جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


شماره 13924
3/ 9/ 1331

ماده اول- به منظور تامین اعتبار خاصی برای کمک به مستمندان و بکار گماردن آنها از تاریخ دهم آذر ماه سال جاری مبلغ بیست دینار از هر لیتر بنزین مصارف داخلی کشور علاوه بر آنچه فعلا گرفته میشود توسط شرکت ملی نفت ایران وصول و بر طبق آئین نامه ای که توسط وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید برای منظور فوق مصرف خواهد گردید .
ماده دوم- وزارت دارائی و وزارت کشور مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند .
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان و بکار گماردن آنها مشتمل بر ( 2 ) ماده تصویب میشود
بتاریخ سوم آذرماه 1331 نخست وزیر دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/09/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :