جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


الص جات دولتی با سازمان اداری و بودجه آن از وزارت دارائی متنزع و ضمیمه وزارت کشاورزی میشود و اعمال حق مالکیت دولت نسبت به املاک و خالص جات مزبور و همچنین وصول مطالبات مربوط به آن با وزارت کشاورزی خواهد بود .
ماده دوم- وزارت دارائی و وزارت کشاورزی مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند .
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی انتقال املاک و خالص جات دولتی به وزارت کشاورزی مشتمل بر دو ماده تصویب میشود .
به تاریخ چهارم آذر ماه 1331
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/09/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :