جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


شماره 13944
4/ 9/ 1331

ماده 1- هر کس وسائل مخابرات کشور را از تلگراف و تلفن و دستگاههای فرستنده و گیرنده خبر دولتی و همچنین مراکز و
سیم کشی های برق شهرها و قصبات را اعم از آنکه سیم کشی ها متعلق به ادارات دولتی و شهرداری و مجلس شورای ملی و یا متعلق به کارخانه های دولتی و غیر دولتی و بنگاههای ملی و عمومی باشد بمنظور اخلال در نظم و آرامش عمومی و یا پیشرفت مقاصد سیاسی تخریب کند که از این راه موجبات قطع ارتباط و یا تاریکی و تعطیل را فراهم سازد به حبس با کار از سه تا ده سال محکوم میشود و اگر در نتیجه عملیات مزبور یک یا چند نفر کشته شود جزای مرتکب اعدام است
ماده 2- هرگاه جرم مذکور در ماده قبل بر اثر تبانی و توطئه بیش از دو نفر انجام یابد خواه در نتیجه آن قتلی واقع شده یا نشده باشد هر یک از توطئه کنندگان به ده سال حبس با کار محکوم خواهند شد .
ماده 3- هر گاه قصد مرتکب از ارتکاب جرمهای مذکور در ماده 1 فقط سرقت وسائل مخابرات و برق باشد به دو تا پنج سال حبس مجرد محکوم خواهد شد .
ماده 4- در مورد ماده 3 خریدار وسائل مسروقه به حبس تادیبی از یک تا سه سال محکوم میگردد .
ماده 5- ادارات و بنگاههای مربوط باید با مراجعه به مراجع قضائی برای وصول عین اموال مسروقه و در صورتی که عین موجود نباشد قیمت آن و همچنین خسارات حاصله از عمل مرتکب به میزانی که تشخیص میدهند اقدام نمایند و چنانچه متهم از پرداخت قیمت و خسارات خودداری کرد مامورین انتظامی به تقاضای اداره یا بنگاه مربوط او را در مقابل هر ده ریال یک روز بازداشت مینمایند مدت بازداشت از دو سال تجاوز نخواهد کرد .
در صورتی که اموال مسروقه به دست آید مراجع قضائی مکلفند قبل از پایان دادرسی بنا به تقاضای ادارات و بنگاههای مربوط عین اموال مسروقه را به ادارات و بنگاهها مسترد دارند .
ماده 6- رسیدگی به جرائم مذکوره در دادسراها و دادگاهها فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد .
ماده 7- وزارت دادگستری - کشور - راه و پست و تلگراف و تلفن مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند .
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی مجازات قطع و تخریب وسائل مخابرات و برق مشتمل بر 7 ماده تصویب میشود .
به تاریخ سوم آذر ماه 1331
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/09/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :