جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


شماره 30402
29/9/1331

ماده1- تعقیب و دفاع از کلیه دعاوی که بر له و بر علیه اداره کل خالص جات و ادارات و شعبات آن در اداره شهرستانها و همچنین کلیه دعاوی مربوط به املاک یا بها یا عوائد متعلق به آنها که بر له و بر علیه دولت تا کنون طرح شده یا بعدا طرح خواهد شد از وظایف اداره دعاوی وزارت دارائی خواهد بود .
ماده2- وزارتین دارائی و کشاورزی مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند .
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد 1331 لایحه قانونی رسیدگی به دعاوی خالصجات دولتی مشتمل بر دو ماده تصویب میشود .
به تاریخ 29 آذر ماه 1331
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/09/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :