جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


شماره 26908
19/ 9/ 31

ماده اول- حقوق بازنشستگی کارمندان قضائی که باستناد ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات مصوب 29/ 6/ 31 و ماده 4 لایحه قانونی مصوب 6/ 7/ 31 بازنشسته شده یا میشوند مساوی است با یک سی ام آخرین حقوق و کمک دریافتی آنها ضرب در سنوات خدمت بشرط آن که از آخرین حقوق و کمک در یافتی آنها تجاوز نکند .
ماده دوم- وزارت دادگستری و وزارت دارائی مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند .
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی مربوط به اصلاح قانون استخدام و قضات مشتمل بر دو ماده تصویب میشود .
به تاریخ هجدهم آذر ماه 1331
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/09/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :