جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


شماره 30462
1/ 10 /1331

ماده اول- از تاریخ اول آذر ماه 1331 قسمت آخر ماده ( 3) آئین نامه اجرای قانون کمک به کارمندان دولت مورخ آبان ماه 1322 مصوب کمیسیون بودجه موضوع فوق العاده ترمیم کسانی که کارمندان زیر دست با حقوق بالاتر دارند ملغی است و دادنامه ها و احکامی که برای فوق العاده مزبور قبل از این تاریخ از دیوان عالی کشور صادر شده قابل اجرا خواهد بود .
ماده دوم- وزارت دارائی مامور اجرای این لایحه قانونی است .
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی اصلاح ماده 3 آئین نامه کمک خرج به کارمندان دولت مشتمل بر 2 ماده تصویب میشود .
به تاریخ 23/ 9/ 1331
نخست وزیر – دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/09/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :